Skip to content

तामाङ भाषा रि उल्था लबा किताबगदे

थानथान धुर्सा
ह्राङसे लतोबा निर्णय
परमेश्‍वरला बचनना अधिकारदेन शक्ति
पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबान विश्‍वासधोना
तामाङ व्‍हाइला किताब
येशू ख्रीष्ट क्रुसरी तिग्दा सिजी ?