WELCOME TO OUR WEBSITE

फ्याफुल्ला प्रभु येशुला छानरी,
जमान्दा ढेन्मुला मुला
Jayamashiha, Lassho, Fyafulla .
Welcome to the “International Tamang Speaking Christian Fellowship” Official Website which is mainly focused on the Tamang community as well as we welcome every tribes and nation also and through this page God’s name is Glorified.

ABOUT US

We are International Tamanag Speking Christian Fellowship Team.भजनसंग्रह 117:1 (Psalm 117:1)

हे सबै जाति-जातिका मानिस हो, परमप्रभुको स्‍तुति गर। हे सबै जन हो, उहाँको जयजयकार गर।

(Praise the Lord, all you nations; extol him, all you peoples.)

Mission

-To Share Gospel in midst of Tamang Speaking Community, Encourage the Tamang Believers & To enhance Tamang Language.
-Reach among every Tamang speaking people to share Gospel of Jesus Christ.

Vision

To see all of the Tamang speaking people transformed by the Gospel of our Lord Jesus Christ, preached in the Tamang language.

TAMANG FELLOWSHIP EVERY THURSDAY

More Than 50 People Join Thursday Tamang Fellowship From Different Parts Of Globe including America, Canada, Kathmandu, Kavre, Bhaktapur, Hetauda, Makawanpur, Bhutan, Manipur, Sikkim, Malaysia, Qatar, Dubai and they Are Blessed To Attend This Fellowship.

तामाङ भाषामा संगति कसरी शुरु भयो?

तामाङ भाषा संगति कसरी शुरु भयो भन्ने बिषयमा भन्नुपर्दा म आफै पनि तामाङ भएको कारणले शुरु शुरुमा म आफैले पनि नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न आउदैन थियो, झन् बाइबलको बचन त धार्मिक शब्दहरु हुन्छ त्यो बुज्न मलाई निकै गाह्रो भयो । जब मैले येशूलाई विश्वास गरें अनि बाइबल पढ्न थाले । त्यसपछि म सन २००० मा बाइबल अनुवाद गर्ने काममा लागे जब म बाइबल अनुवाद गर्न शुरु गर्न थाले तब मैले बाइबलका रहस्यका कुराहरु बुज्न थाले, यसरी परमेश्वरको त्यो महान प्रेमलाई गहन रुपमा बुज्न पाए, जुन वचन सुसमाचार यूहन्ना ३ः१६ मा प्रभु येशूले भन्नुभयो, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् । यहाँ संसार भन्ने शब्दले एउटा जाती, एउटा धर्म मान्ने समूदयलाई मात्र प्रेम गर्नुभयो भनिरहनुभएको छैन रहेछ, यो शब्दले संसारमा भएको सबै जाती र भाषाका मानिसहरुलाई प्रेम गर्नुभएको कुरा छ ।
तर अनन्त जीवन र उद्धार चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्नेले मात्र पाउनेछ भन्नु भएको छ । त्यसैले यो अनन्त जीवन र उद्धार चाहिँ मैले मात्र पाएर हुदैन, मेरा सबै जातीहरुले पनि पाउनुपर्छ भनेर परमेश्वरको त्यो महान प्रेमको बोरेमा अरुलाई पनि सुनाउन थालें, मेले जस जसलाई परमेश्वसको महान प्रेमको बारेमा सुनाए र उहाँहरुलाई आफ्नै बुज्ने भाषामा सुनाउँदा उहाँहरुको जीवनमा र परिवारमा परिवर्तन आएको कुराहरु पाइयो । अहिले हामीसँग तामाङ भाषामा नै सुसमाचार सुनाउने, भजन गाउने, आराधना गर्ने, ग्रहण गराउने समूह छन् । यसरी तामाङ भाषामा संंगतिहरु शुरु भएको छ, अनलाइन मार्फत जूमको माध्यमबाट तामाङ संगतिहरु भाइरहेको छ । यो जूम संगतिद्धारा विभिन्न देशहरुमा बस्नुभएको तामाङहरु परमेश्वरको प्रेमको एकतामा आउनुभएको छ । यो नै तामाङ संगतिको उपलब्धी हो । परमेश्वरको महिमा भएको होस्!
-मदन मोक्तान (पास्टर/सह-संस्थापक)

Watch the Recent Zoom Fellowship

Play Video

GLIMPSES OF ONLINE ZOOM FELLOWSHIP

People are being blessed to attend this Fellowship. They are learning to speaking in Tamang and to sing and practise Tamang Christian Songs & Hymns

Our team

Meet the people behind this unprecedented initiative.
Madan Moktan

Pastor/Co-Founder

B. Kamal Tamang

Pastor/Co-Founder

Mahan Tamang

Co-Founder

Story Behind ITSCF

amos tamang

Greeting in the name of Our Savior Jesus Christ! It’s me Amos Tamang Moktan. I’m from Kathmandu, Nepal and I live with my parents.

How International Tamang Speaking Christian Fellowship was started?


Firstly I want to thank my Lord God Almighty and Team ETLT. ITSCF was started in a year 2019. Before that, My Father works in a Office called ETLT (Eastern Tamang Language Team) he and his team used to translate the Bible in Tamang language since 2000 and they are really my inspiration to start this and most probably A.D 2012-2013 their team started to launch the gospel songs and those song was really a blessing for many Tamang Christians and among them One person is Me myself after that in Year 2018-2019 we used to do fellowship in our home with a 4 family together and we used to do fellowship in Tamang in our Village Church at Kavre. It’s continuously going and by the Grace of God.

I am really inspired from Nelson Mandela, who is former South African president and civil rights advocate and dedicated his life to fighting for equality. According to him, “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

Likewise, if we share the gospel among the people who speaks Tamang in his/her own language that he/she will understand the gospel and that will touch his/her heart. As far as I know that Jesus didn’t say to Share the gospel to particular tribes and but we are sharing Gospel to our Tribes by Testimony, songs, and sermon, and I love the verse from the Bible, Philippians 2:10-11, where we can find “Every Knee should bow before our God.” So we are start to share the gospel with our tribes so we can also share it for everyone in upcoming future… God should be uplifted by the every nation, ethnicity & languages everywhere and all the time. Thank you!!

In Christ!
Amos Tamang Moktan
Co-Founder

Why Tamang Christian Fellowship?

why fellowship in tamang language?

Language
Enhancement

This helps to learn the Tamang Language who don’t know and It will be practise for those who used to speak Tamang language in past but not now.

Worship/Sermons
in Tamang

This helps us to worship in Tamang language and enhance the Preaching the word of God in Tamang language. 

Gospel
Among Tamang

Sharing Gospel among the Tamang Community through the use of testimony, songs, Music Videos and sermons in the language.

Want to Support/Collaborate/Partnership with Us?

Tamang Songs Albums

Our Blog

Check our articles and other reading materials.
Elderly Citizen Reading Bible
संयुक्त राज्य अमेरिका बाट एक विश्वासी पूर्वी तामाङ (नयाँ नियम) बाइबल -प्रकाशको पुस्तक अध्ययन गर्दै। हाम्रो प्रभुको प्रशंसा होस्!

Success Stories

Eastern Tamang Audio Bible Distribution

Many believers of kavre, Sankhu, Makawanpur have been blessed through the Audio bible. They are really happy to get Audio Bible in their own mother-tongue.

Get in Touch

Fill your details in the form below:
Visit Our Office

Eastern Tamang Language Team (ETLT)
P.O.B: 8975 E.P.C: 2621
Phone No: 01-5543602

For Support/Donation

Esewa: +977 9861835818 *Bank Transfer also available

Keep in touch
Visit Our Office


Eastern Tamang Language Team (ETLT)
P.O.B: 8975 E.P.C: 2621
Phone No: 01-5543602

For Support/Partnership

Esewa: 9861835818
Bank A/C: 01910017520618
Bank Name: Nabil Bank
SWIFT code: NARBNPKA

Keep in touch

YouTube Subscribers Count:

logo small
2500 +
Subscribers